Giới thiệu

Trang tổng hợp & cập nhật lịch phát hành sách/truyện & sự kiện tại Việt Nam.
- Dữ liệu, hình ảnh được lấy từ các trang tin phát hành của nhà xuất bản, sàn thương mại và đóng góp của người dùng.
- Các tựa sách không có thời gian phát hành cụ thể, thông tin sẽ mặc định lấy từ thời gian trang tin phát hành của nhà xuất bản lên bài công bố phát hành.

Lời cảm ơn

@Lyly
@conmeomatreocaycau
Hội Săn Manga

và mọi người đã giúp chúng mình hoàn thiện website này 💖