Điều khoản bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin

Bảo mật thông tin người dùng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết việc sử dụng thông tin trên sẽ chỉ nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm, tiện lợi khi sử dụng website. Cụ thể thông tin cá nhân của người dùng chỉ được dùng với các mục đích sau:
- Địa chỉ email của người dùng chỉ được dùng để xác nhận tài khoản, hỗ trợ người dùng lấy lại mật khẩu & hỗ trợ kĩ thuật.
- Giải quyết các vấn đề khi có phát sinh tranh chấp và ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật.


2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết các thông tin chỉ được sử dụng trong website sachsale.vn và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào với bất kỳ mục đích gì.


3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin tài khoản của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.


4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình hoặc liên hệ với chúng tôi với thông tin đã được đăng trên website.


5. Trách nhiệm của người dùng

Người dùng không trao đổi thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào khác để tránh rò rỉ thông tin. Khi sử dụng chung máy tính với nhiều người, vui lòng thoát khỏi tài khoản mỗi khi không sử dụng dịch vụ của website nữa để tự bảo vệ thông tin về mật khẩu truy cập của mình. Ngoài ra, quý khách tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin của quý khách tại website sẽ được chúng tôi bảo mật nhưng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.
Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của website, vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông tin đã được đăng trên website.