Phòng thiết kế khai thiên lập địa - Tập 6
Wings Books Wings Books

Phòng thiết kế khai thiên lập địa - Tập 6

29/07/2024

Thể loại: Manga

Tác giả: Hebi zou

Dịch giả: Bùi Hoàng Anh

Bộ: Phòng thiết kế khai thiên lập địa

Giá bìa: 36.000đ

Mã: ptkktld6

Trên Địa cầu này tồn tại vô số loài động vật. Tại sao chúng lại có “hình dạng ấy”, “sinh thái ấy”…? Thực ra ở trên Thiên giới có một “Phòng Thiết kế” chuyên nhận thiết kế dựa theo những yêu cầu oái ăm từ khách hàng, nói cách khác là Thượng đế! “Tại sao Thiên mã không tồn tại?” “Điều kiện để tạo ra một sinh vật ngon lành là gì?” “Đâu là động vật mạnh nhất dưới biển?”… Bộ truyện hài hước về các sinh vật chính thức bắt đầu!!